Prevodilačka agencija "Prevodioci Libra" Beograd


Prevodilačka agencija "Prevodioci Libra" nastoji da svojim kvalitetom prevoda, pouzdanošću i brzinom realizacije izađe u susret svojim stalnim i novim, potencijalnim klijentima.

Naš tim čine pažljivo odabrani i isključivo diplomirani filolozi koji neguju ne samo ljubav prema jeziku, već i prema kulturi datog jezika koji su izučavali, kao i oblasti prevoda za koju su specijalizovani, čime je svakako dodatno produbljena njihova jezička kompetentnost. Osobine prevodilaca koje vrednujemo su: stručnost, odgovornost, agilnost, inteligentan i prilagođen pristup prevodu, lojalnost. Dokumenta koja dobijemo na uvid strogo su poverljiva i ne smeju biti prosleđivana trećim licima.

Ana Todorović Radetić - vlasnica prevodilačke agencije

Pružamo usluge svih vrsta stručnih prevoda – od pravnih, ekonomskih tekstova, preko prevoda iz oblasti medicine, psihologije, sve do građevinarstva i tekstova o informacionim tehnologijama. Često vršimo prevode naučnih radova, knjiga; sarađujemo sa mnogim uvaženim autorima i izdavačkim kućama.

U poslednje vreme često dobijamo upite za prevod veb-sajtova, a kako se u našem timu prevodilaca nalaze i content writeri, tako se i usluga prevođenja web contenta podiže na viši nivo, dobijajući na težini i efikasnosti upravo zbog toga.

Naš tim prevodilaca čine i sudski tumači koji pružaju usluge prevoda svih vrsta pravnih i ličnih dokumenata, ukoliko je potrebna overa sudskog tumača.

Pružamo, takođe, usluge lekture i korekture na svim jezicima na kojima radimo, a ima ih preko dvadeset (najčešće su to: engleski, ruski, nemački, italijanski, francuski, španski, portugalski, hrvatski, mađarski, kineski, bugarski, holandski, grčki, katalonski, arapski jezik i mnogi drugi).

Prevodilačka agencija Libra Beograd nudi kvalitetan, tačan, brz prevod, po pristupačnim cenama. Veoma smo ponosni na dosadašnju saradnju sa preko petsto zadovoljnih klijenata. Trudimo se da razumemo potrebe naših klijenata i da maksimalno uvažimo sve zahteve i sugestije koji su nam upućeni.

Zašto odabrati prevodilačku agenciju "Prevodioci Libra"?

Zato što Vas do privođenja kraju Vašeg prevoda i posla deli samo nekoliko klikova.

Sve što treba da uradite jeste da pošaljete dokument koji treba da se prevede na e-mail adresu: prevodiocibg@gmail.com.

O svemu ostalom pobrinuće se naš tim!

Ana Todorović Radetić i Dubravka Karadarević

Šta podrazumeva kvalitetan prevod sa jednog jezika na drugi? Ukoliko ste profesionalci, podrazumeva se da želite besprekoran i profesionalno preveden tekst. Na sadašnjem tržištu besplatnih prevodilaca i alatki koje se mogu naći na internetu, sve je veći broj korisnika koji se odlučuju za lako dostupan i besplatan prevod.

Međutim, ono što najčešće lingvisti primećuju kod tih tekstova su greške u slaganju roda, padeža i vremena, kao i gramatičke i semantičke greške.

Semantička greška najčešće znači upotrebu pogrešnog značenja neke reči. Naime, ne samo u engleskom, već i u mnogim drugim jezicima, pojedine reči imaju mnogo više od jednog značenja.

Sa aspekta automatizovanih računarskih prevodilaca neozbiljno je očekivati dugoročno održiv servis. Podsetimo se nedavnih afera najviših vladinih službenika koje su izašle u javnost, jer su njihovi činovnici koristili nelektorisan softverski prevodilac. Naime, kada softver bira jedno od ponuđenih značenja, on ne može da pretpostavi kontekst teksta o kojem je reč, već nasumično bira jednu opciju. Poenta je u tome što kompjuter može da odabere poptuno pogrešno značenje koje u tom kontekstu menja ceo tekst i potpuno promaši suštinu. Zato, recimo, semantička greška kada je u pitanju ključna reč u tekstu može da znači i potpuno pogrešan prevod. Naravno, kratkoročno, za neoficijelne zaključke automatizovan prevod teksta itekako može da uštedi vreme i ostale resurse.

Lingvista, sa druge strane, pažljivo prati kontekst, traži i proverava sva značenja određene reči i zajedno sa stručnim saradnikom iz te oblasti prevodi tekst. Time se dobija tačan prevod, što je od presudnog značaja za korisnika.

Ako se posmatraju najbitniji parametri iz ugla korisnika, onda je to cena, kvalitet i brzina usluge. Kako na to gleda prevodilačka agencija? Dobra agencija za prevod zapošljava samo diplomirane filologe, tj. visoko obrazovni kadar, profesionalne prevodioce da bi pružila kvalitetnu uslugu. Zato je i cena malo skuplja od onog prevoda koji se nudi na sivom tržištu od strane studenata stranih jezika ili, u poslednje vreme, alarmantno velikog broja samoproklamovanih prevodilaca.

Da bi cena prevoda zadovoljila kako potrebe klijenata, tako i prevodilaca koji rade u agenciji, uzimaju se u obzir vremenski rok, broj strana, težina oblasti prevođenja. Ako se radi o stručnom tekstu iz neke oblasti, veoma često mora da se angažuje i stručni saradnik kako bi prevod bio merodavan i tačan. Nakon prevoda, angažuje se lektor da bi proverio pravopisne greške.

Odličan

Treba napraviti razliku između lekture (ispravljanje pravopisa i stilsko korigovanje teksta) i korekture (ispravljanje slovnih grešaka, belina i sl). Mnogi klijenti traže uslugu samo proofreading-a, što uglavnom podrazumeva i lekturu i korekturu, ali isključivo na stranom jeziku.

Još jedna usluga koju klijent očekuje od dobre prevodilačke agencije je poverljivost podataka, tj. da dokument koji je poveren agenciji ne može da bude dostupan trećem licu jer predstavlja poslovnu tajnu i pouzdana prevodilačka agencija mora da garantuje ovakav tretman.

Kada je u pitanju poštovanje dogovorenog roka u kome jedan prevod treba da bude završen, dobra agencija mora izuzetno da vodi računa da ne prekorači vremenski rok. Nepoštovanje dogovorenog roka može da znači urušavanje ugleda agencije i gubitak poverenja klijenta, pa je zato bolje i poštenije da se ne prihvataju projekti koji ne mogu biti završeni u dogovorenom roku.

Ako se radi na velikom projektu koji mora biti završen u kratkom vremenskom roku, onda to podrazumeva da više prevodilaca radi na istom i da postoji stalna međusobna komunikacija i dogovor oko ključnih termina, fraza, stilskog uobličavanja teksta i sl. Takvim projektima upravlja project manager, koji između ostalog i koordinira između klijenata i prevodilaca.

Dobra agencija za prevođenje prati promene na domaćem i svetskom tržištu, koje ima sve veću potrebu za prevođenjem, a ponajviše web sadržaja. Zato zapošljava prevodioce koji pored izuzetnog poznavanja jezika imaju i široko opšte obrazovanje, kao i želju za daljim učenjem i istraživanjem. Svako prevođenje znači i istraživanje i učenje na datu temu. Kvalitetna prevodilačka agencija se ponosi svojim kadrom koji radi istraživanja i stalno se usavršava, bilo u svom domenu ili nekom drugom. Da bi prevodilačka agencija bila dobra, ona mora i dobro da postupa prema svojim zaposlenima i ne kasni sa isplatama.

Kada je u pitanju prevođenje književnih dela, prevodilačka agencija angažuje prevodioce koji i sami pišu i veoma vole i neguju pisanu reč. To su zaljubljenici u prozu, poeziju i sve vrste književnih žanrova, često i sami pisci i pesnici. Kada je u pitanju prevod knjiga, veoma je bitno da se sadržaj dobro razume, pažljivo pročita i zadrži književni stil. To su najzahtevniji, a najmanje plaćeni prevodi, jer iziskuju najveći trud i najviše vremena, a cena prevoda je često veoma niska zbog velikog broja strana.

Dobra prevodilačka agencija je spremna da prizna i da ne postoji perfektan prevod. Kao i u pisanju, i u prevođenju uvek ostaje puno prostora da se nešto ispravi, preformuliše, doradi. Ali dobra agencija zna i kada treba da se zaustavi u tom procesu, kao i da bude spremna i otvorena za kritiku bilo koje vrste. Svaka kritika je dobrodošla, jer predstavlja uvid u moguće greške i smernicu ka boljem i kvalitetnijem prevodu. Jer, dobar prevod ne podrazumeva samo da se tekst ispravno i korektno prevede, već i da postoji ispravan i korektan stav.

Na Vama je da odaberete profesionalnu agenciju za prevođenje sa srpskog, engleskog i nemačkog ili laički preveden tekst. A mi Vam garantujemo kvalitet.

Prevodilačka agencija Libra se nalazi u Beogradu.

Kvalitet

Jezici za koje smo specijalizovani

Naš tim prevodilaca je u stalnom rastu. Imamo stalno i honorarno zaposlene prevodioce. Pored toga, javljaju nam se kreativci iz svih oblasti književnosti, pisanja za web, a možemo ponuditi specijalizovane usluge prevoda za engleski, ruski, nemački, kineski, bugarski, italijanski, španski, portugalski, holandski, grčki, katalonski, arapski, mađarski, francuski jezik i mnoge, mnoge druge. Za ovu kategoriju pogledajte više stranice usluge i cene prevoda. Naša ideja i cilj je što transparentniji prikaz procesa prevođenja, kako bi klijent u svakom trenutku znao šta ga očekuje i koliko ga svaka stavka košta. Na cenu utiče više faktora, a jedan od najvažnijih je overa ovlašćenog sudskog tumača.

Edukativna dimenzija

Za razliku od ostalih prevodilačkih agencija iz Beograda mi smo odlučili da odemo korak dalje. Na našem sajtu pokrenut je stručni blog sa ciljem da proces izučavanja i usavršavanja jezika približimo krajnjem korisniku. Na blogu možete pogledati mnogo zanimljivih prezentacija iz neke oblasti srpske i engleske gramatike, ali i radionice na temu poslovne komunikacije, pravilne korespodencije i slično. Ovom prilikom pozivamo i sve kreativce koji vole da pišu za web, a stručni su u nekoj od gramatičkih, lingvističkih i prevodilačkih disciplina da nam se pridruže na blogu. Slogan "Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš", bio je i ostao na snazi.

Pisanje za web i SEO usluge

Jedna od aktuelnih potreba tržišta su komercijalni tekstovi za online medije pisani u skladu sa SEO smernicama za pretraživače. Prevodilačka agencija Prevodioci Libra učestvuje u desetinama online projekata kao kreator sadržaja. Kreiranje i pisanje originalniih, kvalitetnih, dobro struktuiranih članaka, intervijua i saopštenja kojima je jedina zajednička osobina dodata vrednost na temu koju opisuju. Ukoliko su vam potrebne content i SEO usluge, najbolje je da nas kontaktirate da zakažemo sastanak.

Uslovi korišćenja

Svi sadržaji su vlasništvo naše agencije za prevođenje Prevodioci Libra Beograd i Dimitrovgrad. Ukoliko vam se dopadaju, možete ih objaviti na vašem sajtu uz obavezno navođenje linka (Izvor: www.Prevodioci.co.rs). Za objavu u štampanim i TV medijima potrebna je naša dozvola. Sve informacije su kreirane sa ciljem da pomognu u nekom od procesa učenja stranog jezika, proširenja vokabulara, dikcije, usavršavanja gramatike i slično. Sa druge strane, veoma je poželjno deliti sadržaj na društvenim mrežama: Facebook, Twitter i Google plus putem socijlanih dugmića koji su postavljeni u desnom sidebaru svake strane.

Poverljivost podataka

Svi tekstovi, prevod, ali i podaci o klijentima za nas predstavljaju poslovnu tajnu i ne mogu biti dostavljeni trećim licima.

Mapa prevodilačke agencije Libra u Beogradu

Naši klijenti:

Zašto raditi sa nama?

Konkretna cena

Konkretna cena

Treba prevesti članak, tehničko uputsvo ili pravni dokument? Slobodno zatražite procenu cene i estimaciju vremena. Ukažite nam poverenje i bićete prijatno iznenađeni odnosom kvaliteta i cene. Naš mejl je prevodiocibg@gmail.com.

Tačni rokovi

Tačni rokovi

U ovom poslu, jedan od najbitnijih parametara je i poštovanje vremenskih rokova. Pored kvaliteta, dajemo vrlo precizne estimacije, pa u situacijama kada su rokovi kratki, ubacujemo dodatne resurse ili ne prihvatamo posao. Iskustvo je pokazalo da je zadovoljan klijent jedini signal dugoročnog opstanka na tržištu ...

Kvalitet

Kvalitetna usluga

Kao neko ko dugo radi SEO, odlično znam koliko su višejezični sadržaji važni za moje klijente. Konkurencija na webu je sve jača, neprikosnovena je samo kvalitetna usluga, pa zato i imamo višegodišnju saradnju - Milan Todorović, SeoExpert.rs.