Lektura i korektura - cene


Cena lekture na srpskom zavisi od vrste teksta, količine i rokova koje nam zadate. Cene se kreću od 1,99 evra. Okvirno, cenovnik izgleda ovako:

Biografije, brošure, motivaciona pisma, elektronska pošta

1,99 - 4 €

Ugovori, uputstva za upotrebu, apstrakti

3 - 5 €

Tekstovi iz oblasti prava, ekonomije, psihologije i sociologije

4 - 6 €

Stručni tekstovi iz oblasti mašinstva, građevine i elektronike

4 - 7 €

Medicina, farmacija, stomatologija

4 - 7 €

Književna dela, beletristika, poezija

4 - 7 €


Cene lekture i korekture tekstova na engleskom


Biografije, brošure, motivaciona pisma, elektronska pošta

4,99 - 6 €

Ugovori, uputstva za upotrebu, apstrakti

5 - 7 €

Tekstovi iz oblasti prava, ekonomije, psihologije i sociologije

5 - 8 €

Stručni tekstovi iz oblasti mašinstva, građevine i elektronike

5 - 9 €

Medicina, farmacija, stomatologija

6 - 9 €

Književna dela, beletristika, poezija

6 - 9 €

*Cena lektorisanja tekstova na drugim stranim jezicima kao što su španski, ruski, nemački, kineski, i mnogi drugi, kreće se u rasponu od 6 do 15 evra u zavisnosti od odabira jezika i kompleksnosti materijala koji nam pošaljete. Slanjem upita na mejl prevodiocibg@gmail.com možete dobiti sve precizne informacije u vezi sa cenom i rokovima.

Dubravka Karadarević - lektor prevodilačke agencije Libra
Dubravka Karadarević - lektor prevodilačke agencije LibraNajčešća pitanja vezana za cene lekture

U zavisnosti od količine strana, kompleksnosti teme, cena lekture može varirati, a okvir kojeg se mi pridržavamo je sledeći:

Koliko košta lektura i korektura na srpskom jeziku?

Cena lekture i korekture na srpskom jeziku: 2,99 - 5 EUR po prevodilačkoj strani (1.800 karaktera sa razmacima)

Koliko košta lektorisanje teksta na engleskom jeziku?

Cena lekture i korekture na engleskom jeziku: 4,99 - 7 EUR po prevodilačkoj strani

Koliko košta lektorisanje teksta za ostale jezike?

Cena lekture i korekture za ostale jezike: od 6 EUR po prevodilačkoj strani

Koliko vremena je potrebno za lektorisanje teksta?

U zavisnosti od vrste i veličine teksta, možemo isporučiti lektorisanu verziju istog dana.

Kako se odvija proces lektorisanja jednog teksta?

Svaki tekst koji nam poverite na lekturu lektorišemo u „tri ruke”. U „prvoj ruci“ lektor čita ceo tekst i vrši korekturu, tj. ispravlja greške nastale prilikom kucanja, briše nepotrebne beline, formatira tekst po pravilima koje takva vrsta teksta zahteva – podešava font, veličinu, margine, prorede, centriranje teksta i ostale pojedinosti koje su važne. U „drugoj ruci“ više pažnje se poklanja gramatici, slaganju reči u rodu i broju, padežima, rekciji glagola, ispravljaju se pravopisne greške poput pisanja velikog slova, nepravilne upotrebe interpunkcijskih znakova, nepravilne transkripcije stranih reči i imena i njihove adaptacije u naš sistem, i usput se još jednom pažnja posvećuje greškama koje su mogle nastati prilikom kucanja teksta, ukoliko u prvoj ruci nisu uočene i otklonjene. „Treća ruka“ je predviđena za uobličavanje kompletnog teksta, stilske intervencije i brigu o tome da ritam teksta bude ujednačen od početka do kraja. Tokom procesa lekture, klijent i lektor su u stalnom kontaktu i mogu se konsultovati oko terminologije i mogućih nedoumica.

Da li mogu da vidim izmene koje je lektor uneo u tekst?

Naravno da možete videti izmene. Svaki tekst se uređuju sa uključenom opcijom Track Changes koja autoru teksta/klijentu omogućava da isprati sve greške koje su se našle u originalnom tekstu, i da uoči nova rešenja koja predlaže lektor. Nakon svih izmena koje je unosio, lektor čuva poslednju verziju teksta sa svim vidljivim izmenama, i pravi kopiju dokumenta u kojoj će sve izmene biti prihvaćene. Dakle, na kraju obavljene lekture dobijate tekst u dve verzije – dokument sa vidljivim izmenama i konačan dokument s prihvaćenim izmenama.

Da li lektorišete književna dela?

Da. Našim klijentima je vrlo često potrebna lektura knjiga koje se pripremaju za izdavanje na srpskom jeziku, a čest je slučaj i da je za delo, koje je napisano na nekom stranom jeziku, nakon prevoda potrebna i lektura, jer može da se desi da se prilikom prevoda u većoj meri zadrži duh izvornog jezika, i tada je zadatak lektora da određene fraze i stil prilagodi našem jezičkom sistemu, kako bi svakom čitaocu jezik bio potpuno jasan, a tok radnje dela koji čita tečan i pitak. Pored književnih dela, često lektorišemo različite zbornike, kataloge, naučne radove, master ili doktorske radove, veb-sajtove, i, generalno, sadržaj koji je dostupan na internetu.

Da li lektorišete neknjiževna dela?

Naravno! Dosadašnja praksa je pokazala da je lektura potrebna svakom tekstu počevši od slogana firmi, kratkih reklama, natpisa na flajerima, vizit-karticama; brošura, uputstava, poslovne korespodencije, intervjua za sajtove, preko tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva, građevine, informacionih tehnologija; medicinskih i farmaceutskih izveštaja, tekstova iz oblasti ekonomije i marketinga, pa sve do ugovora, planova i programa za velike kompanije.

Na koji način da odlučimo da li ćemo lekturu poveriti baš vama?

Kada nam dostavite tekst za koji vam je potrebna lektura, najpre ćete dobiti ponudu u vezi sa cenom i rokom za obavljanje posla. Nakon toga, ukoliko ponuda za vas bude prihvatljiva, možemo vam poslati 2 strane probno lektorisanog teksta. Probno lektorisani tekst je uvek besplatan. U okviru dostavljenog uzorka možete videti i proceniti da li je lektor posao obavio kako treba i na taj način odlučiti da li želite dalje da sarađujete sa nama.

Lektura podrazumeva primenu skupa jezičkih pravila, koje ne mora svako da zna, budući da je pravopis, kao svaki zakon, promenljiva kategorija usled razvoja i proširenja jezika, a na osnovu trenutne učestalosti korišćenja datih reči.

Reč lektura potiče od latinskog lectura sa značenjem – čitanje, u svom najužem tumačenju predstavlja čitanje nekog rukopisa i ispravljanje jezičkih i stilskih grešaka.

Ukoliko nemate vremena za dodatnu edukaciju i iščitavanje literature kako biste sami uredili materijal koji ćete koristiti pri bilo kom javnom istupanju, obratite nam se pozivom na broj telefona +381 (0) 65 36 70 320 ili na mejl adresu prevodiocibg@gmail.com.

Zadatak lektora jeste da, prilikom čitanja štiva koje mu je povereno na lekturu, posebnu pažnju obrati na interpunkciju, gramatiku, stil i organizaciju samog teksta. Nakon lekture tekst treba da je potpuno spreman za štampu, ili za odbranu ukoliko su u pitanju radovi na fakultetima. Od podešavanja fonta, proreda, margina, raspodele celina, preko stila, interpunkcije, upotrebe velikog slova, razdvojenog i sastavljenog pisanja reči, pa sve do pravilne kongruencije reči, rekcije glagola i usavršavanja stila pisanja – sve se to podvodi pod osnovnu delatnost lektora.

Prevodilačka agencija Prevodioci Libra okuplja uigran tim lektora koji su vam na raspolaganju u svakom trenutku. Bilo da želite da lektorišete kratak sadržaj vizitkartice pre štampe, bilo da je u pitanju kraći tekst za blog, novi sajt koji pokrećete, seminarski, master rad ili doktorska disertacija, pa i poezija, romani, zbornici ili publikacije, mi smo tu za vas. Dodatne informacije o cenama možete pogledati u našem cenovniku u nastavku teksta.

Uz stalne konsultacije se vama, naši lektori će učiniti sve da vaše reči dobiju novi sjaj i da sa ponosom svoj materijal možete dati u ruke onima čije vam je mišljenje od velikog značaja.

Šta je posao lektora?

Posao lektora definiše se iščitavanjem tekstova u cilju njihovog gramatičkog, pravopisnog i stilskog uređivanja.

Da li lekturu i korekturu treba odvajati?

Književna dela, jezički priručnici, naučni radovi i rečnici čine osnovno oruđe svakog lektora. Uz njih lektori svakoga dana usvajaju i uče nova pravila, šire vokabular, usvajaju pravopisne izmene i primenjuju ih u svakodnevom radu i usavršavanju.

Ranije su lektura i korektura podrazumevale dva odvojena koraka pri uređivanju teksta, jer su se tekstovi pisali rukom na papiru, lektori lektorisali na isti taj način, a onda se nakon štamparskog utiskivanja slova istim tekstom morao pozabavati korektor, koji je taj tekst, spreman za štampu, čistio od štamparskih grešaka. Danas, u eri digitalizacije kada tekstove već kucamo na računarima, ovaj proces je objedinjen, pa tako lekturu i korekturu ne treba odvajati. Napredniji korak u odnosu na lekturu i korekturu teksta jeste redaktura teksta. Ona podrazumeva dubinsku analizu teksta pri kojoj se interveniše u stilskom prilagođavanju duhu jezika. Otklanjaju se nelogičnosti unutar teksta, poboljšava čitljivost i jasnoća, i on se stilski ujednačava upotrebom novih termina, najčešće u dogovoru sa autorom.

Najčešće greške sa kojima se lektor susreće

Iskustvo u svakodnevnom radu pri lektorisanju različitih vrsta tekstova, pokazalo je da se kao najčešće greške mogu uočiti dupli razmaci, nepravilna upotreba znakova navoda, neadekvatno formatiranje teksta, nedoslednosti u navođenju izvora, kao i upotreba „ošišane“ latinice.

Kao najteži materijal za lektorisanje možemo pomenuti tekst koji je preveden preko onlajn alata i koji u velikoj meri odstupa od pravila i prirode ciljanog jezika.

Poznate su anegdote o piscima: Borislavu Pekiću, koji je usled dugog boravka u Londonu i služenja engleskim jezikom, pisao svoje romane sa fondom reči netipičnim ili neprilagođenim srpskom jeziku, što je izazivalo polemiku; Miloš Crnjanski je još kao student pišući svoje pesme, kada ih završi, davao Desanki Maksimović, koleginici sa grupe, da tu postavi tačke i zareze, budući da je njega to zamaralo, a da je mogao da računa na njenu žensku preciznost.

Ne mora svako da zna – zbog toga postoje stručnjaci profesionalizovani za taj posao. Lektor za srpski jezik ili čitač teksta na srpskom jeziku, kao stručno lice (profesor srpskog jezika), uz iskustvo konsultujući pravila srpskog jezika propisana važećim Pravopisom Matice srpske sa lakoćom uspostavlja pravilnosti u pisanju i izgledu napisanog teksta.

Vrste tekstova koje lektorišemo

Radi ispravnog razumevanja neophodno je lektorisati svaki tekst, polazeći od stručnih radova (seminarskih, diplomskih, doktorskih), udžbenika, ugovora, zapisnika, izveštaja, književnih tekstova (romana i pesama namenjenih publici) do jednostavnijih oblika oglašavanja (reklama, prezentacija, internet sajtova).

Uvek treba imati na umu da svaki tekst zahteva lekturu, i da ona nužno ne znači nepismenost autora, već svest i brigu o upotrebi jezika, kao i želju da svaka napisana reč bude na pravom mestu.

Dubravka Karadarević - lektor prevodilačke agencije Libra, biografija

Dubravka Karadarević po struci je master profesor srpskog jezika i književnosti. Osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za srpsku filologiju.

Uporedo sa usavršavanjem srpskog jezika, razvila se i ljubav prema ruskom jeziku. Ruski je drugi jezik kojim se bavila, a koji je i danas, pored Rusije i njene kulture, jedna od centralnih sfera njenih interesovanja.

Prve poslovne korake pravi honorarnim lektorisanjem, a prvo zaposlenje ostvaruje nedugo nakon završenih studija, zaposlivši se u prevodilačkoj agenciji „Prevodioci Libra“ sa sedištem u Beogradu. Od 2018. godine na poziciji menadžera u prevodilačkoj agenciji uspešno organizuje prevodilačke projekte, a kao lektor srpskog jezika svakodnevno lektoriše različite vrste tekstova, veb-sajtova, monografija, publikacija, naučnih radova i doktorskih disertacija. Takođe, bavi se i audio i video transkripcijom na srpskom jeziku.

Osim osnovnih zadataka u okviru pozicije na kojoj se nalazi, piše i tekstove iz oblasti jezika, usavršavanja i marketinga za sajtove www.tt-group.net, www.seoexpert.rs, www.prevodioci.co.rs i mnogim drugim.

Obuke i seminari:
• maj 2017. „Vrata svake kulture otvaraju se ključem njenog jezika (E. Sapir). Jezik, kultura i politika u jožnoslavenskim zemljama”, CEEPUS PROJECT Joint-Lecture Series (Vesna Požgaj Hadži)
• decembar 2018. „Power Life Design“, NLP institut
• april 2019. „Kako nacrtati mape uma”, gostujuće predavanje Ane Todorović-Radetić, Share Square
• decembar 2020. „Power Life Design“, NLP institute
• februar 2022. „Obuka za predavače srpskog jezika kao stranog/nematernjeg“, Azbukum

Zaključak:

Za više informacija pozovite nas na telefon +381 65 36 70 320 ili pošaljite zahtev za konkretnu ponudu cene i preciziranje rokova lektorisanja na mejl adresu: prevodiocibg@gmail.com.

Zašto raditi sa nama?

Konkretna cena

Konkretna cena

Treba prevesti članak, tehničko uputsvo ili pravni dokument? Slobodno zatražite procenu cene i estimaciju vremena. Ukažite nam poverenje i bićete prijatno iznenađeni odnosom kvaliteta i cene. Naš mejl je prevodiocibg@gmail.com.

Tačni rokovi

Tačni rokovi

U ovom poslu, jedan od najbitnijih parametara je i poštovanje vremenskih rokova. Pored kvaliteta, dajemo vrlo precizne estimacije, pa u situacijama kada su rokovi kratki, ubacujemo dodatne resurse ili ne prihvatamo posao. Iskustvo je pokazalo da je zadovoljan klijent jedini signal dugoročnog opstanka na tržištu ...

Kvalitet

Kvalitetna usluga

Kao vlasnik SEO agencije, kad je u pitanju izrada web sajtova, odlično znam koliko su višejezični sadržaji važni za moje klijente. Konkurencija na webu je sve jača, neprikosnovena je samo kvalitetna usluga, pa zato i imamo višegodišnju saradnju - Milan Todorović.