Lektura i lektorisanje teksta na srpskomLekturaPročitati nelektorisan tekst značilo bi gledati u jednu neuređenu zbrku jezičkih znakova, kojima je ispisano određeno značenje, ali nije istaknuto pravo.

Pravopis računa na ono što je odmah vidljivo, usled čega zbog samo jednog razmaka u reči može doći do promene smisla ili značenja – do semantičke greške.

Takvu situaciju očito pokazuje sledeći primer na kome možete ispitati svoju vizualnu prihvatljivost razumevanja (kada se više ne misli na konstataciju o dobro urađenom poslu, nego na naredbu da se taj posao uradi), dokazujući da ćete svakako biti na strani pravopisa i neophodnosti lektorisanja.


- dobbro UratiTi
- dobro uraditi,
- dobro uradi ti
- Dobro, uradi ti!

Dobro uraditi ovaj posao značilo bi stručno pročitati tekst i otkloniti pravopisne, gramatičke i stilske greške u rečenici, koje neko ko piše, zaokupljen mislima druge prirode, ne vidi ili ne poznaje.

KorekturaLektura podrazumeva primenu skupa jezičkih pravila, koje ne mora svako da zna, budući da je pravopis, kao svaki zakon, promenljiva kategorija usled razvoja i proširenja jezika, a na osnovu trenutne učestalosti korišćenja datih reči.

Poznate su anegdote o piscima: Borislavu Pekiću, koji je usled dugog boravka u Londonu i služenja engleskim jezikom, pisao svoje romane sa fondom reči netipičnim ili neprilagođenim srpskom jeziku, što je izazivalo polemiku; dok je Miloš Crnjanski još kao student pišući svoje pesme, onda kada ih završi davao Desanki Maksimović, koleginici sa grupe, da tu postavi tačke i zareze, budući da je njega to zamaralo, a da je mogao da računa na njenu žensku preciznost. Ne mora svako da zna – zbog toga postoje stručnjaci profesionalizovani za taj posao. Lektor za srpski jezik ili čitač teksta na srpskom jeziku, kao stručno lice (profesor srpskog jezika), uz pomoć svog iskustva konsultujući pravila srpskog jezika propisana važećim Pravopisom Matice srpske iz 1993. godine (autori: M. Pešikan, J. Jerković, M. Pižurica), sa lakoćom uspostavlja pravilnosti u pisanju i izgledu napisanog teksta.

Radi ispravnog razumevanja neophodno je lektorisati svaki tekst, polazeći od stručnih radova (seminarskih, diplomskih, doktorskih), udžbenika, ugovora, zapisnika, izveštaja, književnih tekstova (romana i pesama namenjenih publici) do jednostavnijih oblika oglašavanja (reklama, prezentacija, internet sajtova).


Cene lekture i lektorisanje teksta


U zavisnosti od količine strana, kompleksnosti teme, cena lekture može varirati, a okvir kojeg se mi pridržavamo je sledeći:


- Cena lekture i korekture na srpskom jeziku: 2-4 € po prevodilačkoj strani (1800 karaktera sa razmacima)
- Cena lekture i korekture na engleskom jeziku: 3-6 € po prevodilačkoj strani
- Cena lekture i korekture za ostale jezike: 4-7 € po prevodilačkoj strani

Na Vama je da odaberete stručno lice koje će Vam pomoći da uredite tekst u njegovom konačnom izgledu. Za više pozovite nas na telefon 065 36 70 320 ili pošaljite zahtev za ponudu cene i rokova lektorisanja na e-mail: prevodiocibg@gmail.com.

Zašto raditi sa nama?

Konkretna cena

Konkretna cena

Treba prevesti članak, tehničko uputsvo ili pravni dokument? Slobodno zatražite procenu cene i estimaciju vremena. Ukažite nam poverenje i bićete prijatno iznenađeni odnosom kvaliteta i cene. Naš mejl je prevodiocibg@gmail.com.

Tačni rokovi

Tačni rokovi

U ovom poslu, jedan od najbitnijih parametara je i poštovanje vremenskih rokova. Pored kvaliteta, dajemo vrlo precizne estimacije, pa u situacijama kada su rokovi kratki, ubacujemo dodatne resurse ili ne prihvatamo posao. Iskustvo je pokazalo da je zadovoljan klijent jedini signal dugoročnog opstanka na tržištu ...

Kvalitet

Kvalitetna usluga

Kao vlasnik firme za SEO optimizaciju i internet marketing SeoExpert.rs, odlično znam koliko su višejezični sadržaji važni za moje klijente. Konkurencija na webu je sve jača, neprikosnovena je samo kvalitetna usluga, pa zato i imamo višegodišnju saradnju - Milan Todorović.