Prevod sa srpskog na nemački jezik


Kada je reč o prevođenju na nemački jezik i sa nemačkog jezika, naša prevodilačka agencija Prevodioci Libra dobija najviše upita baš za ovaj jezik kada je reč o prevođenju, odmah posle engleskog jezika.

Ponosimo se bogatim iskustvom prevedenih tekstova na nemački i sa nemačkog jezika, ne samo u kombinaciji sa srpskim jezikom, već i sa ostalim svetskim jezicima. Naš tim visokoobrazovanih i iskusnih prevodilaca izlazi u susret svakom klijentu i obavlja kvalitetan prevod u najkraćem mogućem roku po povoljnoj ceni.

Naši iskusni prevodioci obratiće pažnju i na najsitnije detalje kako bi prevod bio u duhu jezika na koji se prevodi, a veoma često obavljamo i konsultacije sa našim saradnicima koji žive i rade na nemačkom govornom području, te im je nemački maternji jezik.

Naša agencija nudi sve vrste prevoda kako pisanih, tako i usmenih. Takođe, u timu su i sudski prevodioci za nemački jezik koji mogu pružiti svoje usluge u najkraćem mogućem roku, uz dodatnu pogodnost pružanja onlajn usluga.

Vaše je samo da nam pošaljete upit na mejl adresu: prevodiocibg@gmail.com ili pozovete telefonom na broj +381 (0) 65 36 320.

Prevodimo sve vrste dokumenata, stručnih tekstova iz bilo koje oblasti, naučne radove, knjige, biznis planove, kao i usmene prevode sednica, skupova ili seminara (simultano i konsekutivno prevođenje). Imamo iskustva i u prevođenju filmova, video-materijala i titlovanja istih na ovom značajnom jeziku Evropske unije.

Ana Todorović Radetić - vlasnica prevodilačke agencije

Ana Todorović Radetić - vlasnica prevodilačke agencije Libra,
diplomirani filolog za engleski jezik i književnostNajčešća pitanja vezana za prevod na nemački jezik

U proteklih 5 godina, u radu sa preko 1.000 zadovoljnih klijenata ovo su najčešća pitanja vezana za prevod sa nemačkog na srpski jezik i obrnuto:

Koje su cene prevoda na nemački jezik sa overom i bez overe sudskog prevodioca i koji su faktori za konstruisanje cene?

Standardne cene prevoda bez overe se kreću između 8 i 10 evra u zavisnosti od kompleksnosti i obima, a cene overenih prevoda između 9 i 12 evra. Faktori koji utiču na cenu su: stepen hitnosti, stručnost teksta, obim originalnog teksta, uređenost teksta, tj. da li je nakon prevoda potrebno i tehničko uređenje teksta, i slično. Sve precizne informacije možete dobiti upitom na mejl adresu prevodiocibg@gmail.com ili pozivom na broj telefona +381 (0) 65 36 70 320.

Da li u timu imate sudske prevodioce za nemački jezik?

Da. Saradnju sa sudskim prevodiocima za nemački jezik smo ostvarili od samog početka. Ukoliko vam je potreban prevod dokumentacije koja zahteva overu sudskog prevodioca, naši saradnici su vam na raspolaganju. Sudski prevodioci u nekoliko delova grada imaju svoje kancelarije, tako da biste nakon obavljenog prevoda sudskog prevodioca bili obavešteni o adresi na kojoj možete preuzeti originale prevedene dokumentacije. U svakom slučaju, unapred se možemo dogovoriti koji deo grada je za vas najprihvatljiviji. Ukoliko su vam potrebni samo skenirani overeni prevodi, to je takođe moguća opcija i u tom slučaju bismo vam prevode dostavili mejlom. Takođe, postoji mogućnost izlaska sudskog tumača na teren ukoliko je potrebno da prisustvuje potpisivanju ugovora sa nemačkim državljanima, sklapanju braka ili slično.

Da li radite stručne prevode na nemački jezik?

Naši saradnici su, u određenom broju, specijalizovani i usmereni za određene naučne oblasti. U zavisnosti od toga ko je stručan za traženu oblast, njemu poveravamo materijal koji nam dostavite. Kada su u pitanju stručni prevodi, prevodioci nastoje da uvek budu u kontaktu sa kolegama koje se određenom disciplinom bave i u praksi. Konsultuju se sa njima kako bi mogli naći pravu terminologiju i na taj način uvek imamo koncizan i tačan prevod sa preciznim terminima, a vi ćete biti u potpunosti zadovoljni prevodom koji vam isporučimo.

Da li radite lekturu na nemačkom jeziku?

Saradnici u našem timu su pretežno prevodioci i lektori koji su određeno vreme živeli i radili na nemačkom govornom području ili su čak tamo i rođeni. Kada klijent nakon nekog prevoda želi da drugi prevodilac/lektor pregleda i uredi prevod, tada se obratimo maternjem govorniku jezika i time je usluga prevod+lektura kompletirana. Osim objedinjene usluge, radimo i samo lekturu tekstova koji su nevešto napisani na nemačkom jeziku. Cene lekture i korekture na nemačkom jeziku kreće se rasponu od 6 do 8 evra u zavisnosti od kompleksnosti materijala koji nam pošaljete. Slanjem upita na mejl prevodiocibg@gmail.com možete dobiti sve precizne informacije u vezi sa cenom i rokovima.

Koje vrste tekstova ste do sada prevodili na nemački jezik?

U proteklih 5 godina, sa preko 1.000 zadovoljnih klijenata možemo reći da ne postoji oblast koju nismo imali prilike da prevodimo na nemački jezik. Do sada smo imali prilike da prevodimo tekstualni sadržaj za reklamni materijal, poeziju, književne tekstove u prozi, naučne radove, seminarske radove, doktorske disertacije, udžbenike, ugovore, zapisnike, izveštaje s raznih događaja, bilanse stanja i uspeha, dokumentaciju neophodnu za apliciranje za vizu, romane, Excel dokumentaciju, PowerPoint prezentacije za radionice, stručne tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, građevine i arhitekture, prava i mašinstva, kao i različite medicinske tekstove, te specifikacije tehničkih uređaja, a u novije vreme često dobijamo i upite za prevode audio i video materijala.

Prevođenje na nemački i sa nemačkog jezika

Kada je reč o prevođenju na nemački jezik i sa nemačkog jezika, naša prevodilačka agencija Prevodioci Libra dobija najviše upita baš za ovaj jezik kada je reč o prevođenju, odmah posle engleskog jezika. Ponosimo se bogatim iskustvom prevedenih tekstova na nemački i sa nemačkog jezika, ne samo u kombinaciji sa srpskim jezikom, već i sa ostalim svetskim jezicima. Naš tim visokoobrazovanih i iskusnih prevodilaca izlazi u susret svakom klijentu i obavlja kvalitetan prevod u najkraćem mogućem roku po povoljnoj ceni. Naši iskusni prevodioci obratiće pažnju i na najsitnije detalje kako bi prevod bio u duhu jezika na koji se prevodi, a veoma često obavljamo i konsultacije sa našim saradnicima koji žive i rade na nemačkom govornom području, te im je nemački maternji jezik. Naša agencija nudi sve vrste prevoda kako pisanih, tako i usmenih. Takođe, u timu su i sudski prevodioci za nemački jezik koji mogu pružiti svoje usluge u najkraćem mogućem roku, uz dodatnu pogodnost pružanja onlajn usluga. Vaše je samo da nam pošaljete upit na mejl adresu: prevodiocibg@gmail.com ili pozovete telefonom na broj +381 (0) 65 36 320. Prevodimo sve vrste dokumenata, stručnih tekstova iz bilo koje oblasti, naučne radove, knjige, biznis planove, kao i usmene prevode sednica, skupova ili seminara (simultano i konsekutivno prevođenje). Imamo iskustva i u prevođenju filmova, video-materijala i titlovanja istih na ovom značajnom jeziku Evropske unije.

Istorija prevođenja sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik

Potrebe prevođenja sa nemačkog na srpski i obrnuto nisu nastale u poslednjim decenijama. Oduvek je bila prisutna potreba za razumevanjem i prevođenjem između ovih naroda. Dok se u početku prevod svodio na potrebe trgovine i mirovnih pregovora, u kasnijim razdobljima se javlja potreba da se zaviri i u dušu onog drugog naroda. U 19. veku se prevodioci nalaze pred najzahtevnijim zadacima. Javlja se potreba za prevođenjem poezije, epskih i lirskih pesmama ovih naroda i približavanjem shvatanja, stanovišta i pogleda na svet. Ovog posla su se uspešno prihvatali Vuk Stefanović Karadžić i Johan Volfgang Gete. Današnje potrebe u prevodilaštvu nisu više romantične sadržine, već najčešće praktične. Naše društvo ima potrebu da brzo zaokruži proizvodni proces ili zahteve da se određena neophodna dokumentacija priloži određenoj ustanovi. Naši prevodioci su svakako kadri da na sebe preuzmu prevode svih vrsta i sadržine kako „romantične“, tako i „praktične“, tako da vam želimo poručiti da se možete osloniti na nas, jer ćemo vam izaći u susret kako brzinom, tako i kvalitetom.

O nemačkom jeziku

Ako govorimo o nemačkom jeziku, moramo uzeti u obzir faktore koji su doprineli razvoju i važnosti nemačkog jezika, kao i njegovoj važnosti u evropskom društvu današnjice. Ako uzmemo u obzir da nemački jezik ima preko 12 miliona govornika širom Evrope, i to ne samo u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu i u Švajcarskoj, već i u delovima Belgije, Francuske i Italije, u Luksemburgu i Holandiji, onda ne čudi stav prosečnog stanovnika Nemačke da je nemački jezik danas ključ Evropske unije. Međutim, o nemačkom jeziku postoje zablude kojih postanemo svesni vrlo brzo, čim kročimo na tlo nemačkog govornog područja. Nemački jezik nije jedinstven i svuda isti, kako se nekima možda na prvi pogled čini. Postoji nekoliko podela nemačkog jezika. Osnovna podela je na visokonemački (Hochdeutsch), koji se govori u planinskim područjima, i niskonemački (Niederdeutsch), koji obuhvata dijalekte severnih ravnica. Visokonemački je postao sinonim za književni nemački jezik, uprkos tome što obuhvata veliki broj dijalekata. Govornici visokonemačkih dijalekata se ne odriču lako svog dijalekta i rado ga govore kada god je to moguće, ali zbog lakšeg sporazumevanja sa govornicima drugih dijalekata prinuđeni su da koriste visokonemački. Niskonemački dijalekti se polako gube. Razlog tome je postojanje velikih trgovinskih i privrednih centara na severu Nemačke, i to iziskuje poznavanje visokonemačkog dijalekta radi lakše komunikacije sa saradnicima i mušterijama, koji vrlo često dolaze iz raznih krajeva. Dijalekti i njihova upotreba svakako doprinose lepoti i raznovrsnosti nemačkog jezika, iako umeju da otežaju međusobno razumevanje ne samo između stranaca i Nemaca, već stvara i poteškoće u komunikaciji između samih Nemaca iz različitih krajeva.

Sličnosti nemačkog i srpskog jezika

Sličnosti između srpskog i nemačkog jezika postoje, iako nisu na prvi pogled vidljive. Govornici naših jezika su vekovima delili granice, ostvarivali kontakte, trgovali i uticali jedni drugima na leksiku, konstrukcije rečenica, kao i način razmišljanja. Iako često govorimo o velikom broju pozajmljenica u srpskom jeziku koje su potekle iz nemačkog, vrlo često zaboravimo na to da u nemačkom jeziku možemo naći veliki broj pozajmljenica iz srpskog jezika, ali i iz lužičkosrpskog. Mnogi znaju za der Vampir, die Paprika i der Dom, ali malo njih zna da reč za kotlinu u nemačkom jeziku – die Doline potiče iz srpskog jezika. Čak je i lakše utvrditi poreklo reči u nemačkom jeziku, jer u nemačkom jeziku postoji pravilo da se svaka reč prihvata u originalu. Ovo važi i za imena i prezimena. Vremenom je moguće prilagoditi reč nemačkom jeziku i pravopisu, kao u primeru lužičkosrpske reči Liuti – Ljudi, danas u nemačkom Leute. Ako želimo da prevedemo uzrečice, izreke i narodne mudrosti, videćemo da se prevode vrlo lako, jer je fizička bliskost naših naroda uticala na to da se na neke pojave gleda istim očima.

Gramatika nemačkog jezika

Kada je reč o gramatici nemačkog jezika treba znati da imamo dve jako važne stavke na koje treba da obratimo pažnju:
- Valentnost glagola i
- Rodovi imenica
Činjenica da li glagol zahteva neke elemente u rečenici i ako da – koje, određuje celokupnu konstrukciju rečenice. Uvek treba imati u vidu da li smo izostavili neki element i da li je zbog toga rečenica ostala nepotpuna. Kada je reč o rodovima, oni su izraženi kroz članove der, die i das. Pravila koja se odnose na upotrebu članova su identična onim u engleskom jeziku. Najvažnije kod članova je da se prilikom učenja novih reči odmah krene sa memorisanjem članova, jer su jako važni i postaju još važniji kada je reč o padežima, jer se oni ogledaju u članu, koji se menja umesto imenice. Članove delimo u dve grupe – određene (der, die, das) i neodređene (ein, eine). Važno je znati da se u drugu grupu mogu uvrstiti i prisvojni članovi i negacije poput mein, dein, sein, kein/meine, deine, seine, keine.

Glasovi kojih nema u srpskom jeziku

Nemački jezik je poznat po samoglasnicima Ä, Ö i Ü , koje nemački lingvisti nazivaju umlautima tj. pomućenim samoglasnicima. Međutim, u narodu su poznati po izgovoru, ne po terminu umlaut. Artikulišu se tako što se istovremeno izgovaraju dva samoglasnika. Za Ä se istovremeno izgovaraju AE, za Ö – OE i Ü – UI. Među Nemcima postoji vrlo učestala greška u pisanju – umesto UI, piše se UE što je zapravo greška. Za nekoga ko uči nemački jezik, ovi glasovi često stvaraju problem, pogotovo ako se Ö izgovara kao E ili Ü kao I, jer na ovaj način možemo dobiti reči sa potpuno različitim značenjem.

Reči koje se moraju prevesti opisno

Tokom prevođenja se vrlo često može dogoditi da u prevodu ne možemo upotrebiti istu konstrukciju kao u originalu. Vrlo često se mora obratiti pažnja na to kako ćemo prevesti određenu frazu ili izreku, ali postoje i gramatičke jedinice koje zahtevaju određenu dozu maštovitosti tokom prevođenja. Particip I i složenice su najbolji primeri za to kako se neke konstrukcije moraju promeniti ako želimo da prenesemo tekst ili deo konverzacije u duhu izvornog jezika. Složenice su nešto što nemački jezik prosto obožava – ušteda na vremenu, na rečima i komplikovanim gramatičkim konstrukcijama. Međutim, baš u toku prevođenja ove komplikovane gramatičke konstrukcije postaju neophodne radi ispravnog prenošenja informacije na srpski jezik. Particip I: Postoji jako mali broj slučajeva gde se particip I može prevesti u originalu. Najčešće se prevodi opisno, i u te svrhe se koriste poređenja ili zavisne rečenice.

Bogatstvo nemačkog jezika

Već smo govorili o tome kako je nemački jezik vrlo perspektivan jezik, koji prati privredni rast i razvoj, kao i potrebe trgovine i turizma Nemačke. Iako postoji zvanična verzija književnog jezika koja se koristi u komunikaciji i administraciji, pravo bogatstvo nemačkog jezika zapravo čine dijalekti. Savezna Republika Nemačka se sastoji iz 16 saveznih republika, a Austrija iz devet, a u svakoj saveznoj republici se govore ponekad i po tri dijalekta. Naravno, i unutar dijalekta postoje podele. Od 26 švajcarskih kantona, 20 čine nemačko govorno područje Švajcarske, u kojima takođe postoji veliki broj dijalekata. Kada se na to dodaju dijalekti koji se govore u Lihtenštajnu, Holandiji, Belgiji, Italiji, Češkoj i Francuskoj, tek tada stičemo uvid u raznovrsnost koja vlada u nemačkom jeziku. Vrlo često se dešava da se govornici dijalekata ne razumeju zbog prevelikih razlika, ali zato vrlo rado koriste književni nemački jezik (Hochdeutsch) kako ne bi došlo do pogrešne interpretacije.

Prevod književnih dela

Kada je reč o prevodu književnih dela, oduvek je postojalo veliko interesovanje na teritoriji bivše Jugoslavije za prevod na srpski ili hrvatski jezik. To je dovelo do toga da je naše područje proizvelo veliki broj jako talentovanih prevodilaca i možemo se pohvaliti time da je veoma mali broj literarnih dela ostao dostupan samo govornicima nemačkog jezika. Međutim, od sredine 17. veka kod pojedinih nemačkih pisaca se javlja potreba da svoje drame, romane ili lirske pesme napišu u dijalektu. Ova ostvarenja su velikim delom ostala neprevedena što zbog nepoznavanja dijalekata od strane pojedinih prevodilaca, što zbog same tematike ovih dela, koja su se uglavnom bavila lokalnim dešavanjima, pa su samim tim bila nezanimljiva čak i široj javnosti na teritoriji nemačkog govornog područja, a i van njega. Ukoliko još uvek niste odlučili kome da poverite prevod koji vam je potreban, pozovite nas na: +381 (0) 65 36 320, ili nam napišite mejl: prevodiocibg@gmail.com kako bismo mogli da vam damo neophodne informacije ili besplatno izračunamo broj prevodilačkih strana i dogovorimo se oko roka prevoda. Ukoliko vam je potreban prevod romana na nemački jezik ili sa nemačkog jezika, možete dobiti nekoliko strana besplatnog probnog prevoda, kako biste se uverili u kvalitet prevoda koji vas čeka. Radujemo se svakoj novoj saradnji!Politika privatnosti prevodilačke agencije "Prevodioci Libra"

Naš tim prevodilaca u potpunosti poštuje i štiti podatke koje dobije od svojih klijenata i neće ih ni u kom slučaju proslediti trećem licu, osim kada to zahteva sam klijent ili uz njegovu saglasnost ili eventualno iz pravnih razloga. Naš tim prevodilaca ne deli podatke svojih korisnika niti objavljuje sadržaj tekstova koje prevodi.

Svi podaci korisnika ostaju potpuno privatni i ne može im niko pristupiti osim prevodioca koji rade na određenom projektu. Naš tim prevodilaca ima obavezu da strogo poštuje privatnost klijenata kao i sadržaj tekstova koji nam se poveri radi prevoda.

Autorska prava i odricanje od odgovornosti

Na blogu našeg sajta često objavljujemo sadržaj koji se tiče prevođenja, književnosti, pozorišnih predstava, filmova i sl. Naš cilj je da promovišemo učenje veštine prevoda, interesovanje za čitanje i književnost i postove objavljujemo sa najboljom namerom da budu korisni čitaocima. S obzirom na to da postoji opcija komentara čitalaca,ne možemo garantovati apsolutnu tačnost informacija i sadržaja koji se nalaze na blogu.

Sajt Prevodioci.co.rs ne dozvoljava dalju upotrebu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i ne odgovara ukoliko dođe do dalje zloupotrebe teksta. Sajt Prevodioci.co.rs ima pravo da potpiše stvarno ime i prezime autora nekog teksta, ili, u dogovoru sa njegovim autorom, stavi njegov pseudonim radi zaštite privatnosti. Sav sadržaj koji sadrži govor mržnje, uvrede, pretnje, poziv na nasilje ili vulgarne reči neće biti objavljen ili će biti uklonjen sa sajta.

Zašto raditi sa nama?

Konkretna cena

Konkretna cena

Treba prevesti članak, tehničko uputsvo ili pravni dokument? Slobodno zatražite procenu cene i estimaciju vremena. Ukažite nam poverenje i bićete prijatno iznenađeni odnosom kvaliteta i cene. Naš mejl je prevodiocibg@gmail.com.

Tačni rokovi

Tačni rokovi

U ovom poslu, jedan od najbitnijih parametara je i poštovanje vremenskih rokova. Pored kvaliteta, dajemo vrlo precizne estimacije, pa u situacijama kada su rokovi kratki, ubacujemo dodatne resurse ili ne prihvatamo posao. Iskustvo je pokazalo da je zadovoljan klijent jedini signal dugoročnog opstanka na tržištu ...

Kvalitet

Kvalitetna usluga

Kao vlasnik firme za SEO optimizaciju i izradu web sajtova SeoExpert.rs, odlično znam koliko su višejezični sadržaji važni za moje klijente. Konkurencija na webu je sve jača, neprikosnovena je samo kvalitetna usluga, pa zato i imamo višegodišnju saradnju - Milan Todorović.