Često postavljana pitanja


Koje kategorije utiču na cenu prevoda?

Kod utvrđivanja tarifa za prevod, uzimamo u obzir brojne faktore:

- jezik sa kog ili na koji se prevodi
- Jezik sa kog se prevodi: prevod sa srpskog na engleski, ruski, nemački...
- rok za dostavu (stepen hitnosti)
- složenost/stručnost teksta
- obim izvornog (originalnog teksta) - broj prevodilačkih strana (što je veći broj strana, to je cena niža)
- uređenost teksta (da li je dokument skeniran, da li ima komentare sa strane, da li je tehnički zahtevan za rad, da li se radi u Excel-u, PDF-u...)
- korišćenje zahtevnih softvera
- terminologija
- lektura i korektura
- transkripcija...

 

Šta je to prevodilačka strana?

 

Naša prevodilačka agencija, kao i uglavnom ostale u Srbiji, naplaćuje prevod po prevodilačkoj strani.

Jedna prevodilačka strana je 1.800 karaktera sa razmacima.

Cene prevodilačkih usluga po prevodilačkoj strani možete pogledati ovde.

Na svetskom tržištu se prevod uglavnom naplaćuje najpre po reči, zatim po satu ili po strani, nekad i po projektu. Ilustracije radi, prevod sa engleskog na srpski na poznatom prevodilačkom sajtu Proz.com kreće se od 0,08 dolara po reči do 0,11 dolara po reči. Po satu prevođenja, cene se kreću od 24,5 dolara po satu do 32,5 dolara po satu. Naravno, ove cene su okvirne, cena se određuje na osnovu mnogih faktora, o čemu smo već pisali.

 

Kako se određuje prevodilačka strana?

 

Ako imate document u Word-u, možete odrediti broj prevodilačkih strana na sledeći način:
- Kada otvorite dokument, kliknete na opciju Review
- Zatim kliknete na opciju Word Count
- Broj Characters (with spaces) podelite sa 1800. Broj koji dobijete je broj prevodilačkih strana.

 

Kako izgleda proces pružanja prevodilačkih usluga korisnicima?

 

Uglavnom sve naše usluge koje se tiču pismenog prevođenja pružamo online, tj. elektronskim putem. Ovako izgleda standardna prepiska sa klijentima:

- Klijent pošalje upit - dokument za prevođenje mejlom (pravila privatnosti možete pročitati na dnu strane: www.prevodioci.co.rs)

- U roku od nekoliko sati klijent dobija odgovor o ceni i roku prevođenja (uvek je poželjno da klijent na samom početku navede u kom vremenskom periodu prevod treba da bude završen)

- Ukoliko uslovi odgovaraju klijentu, sledi dogovor o načinu plaćanja i specifičnostima prevoda

- Prevod se šalje u datom roku na klijentovu e-mail adresu (po potrebi poštom ili post-ekspresom ako je potrebna overa sudskog tumača)

 

Za koja dokumenta je potrebna overa sudskog tumača?

 

Najbolje je da se klijent dobro raspita kod institucije koja mu zahteva određeni dokument da li je potrebna i overa sudskog tumača, upravo zbog toga što je ovakva usluga skuplja od standardnog prevoda.

Uglavnom, kod prevoda sledećih dokumenata je potrebna overa sudskog tumača:

- Izvodi iz matične knjige rođenih, venčani listovi (lična dokumenta), uverenja o bračnom stanju

- Pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici)

- Svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima

- Boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole, pasoši, lične karte

- Medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati, rešenja

- Poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija - od kupoprodajnih ugovora do finansijskih izveštaja, rešenja, zapisnika, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije)

- Stanja bankovnih računa

Svaka strana se overava u donjem desnom uglu, kao i spojevi strana.

Prevod sa overom sudskog tumača se računa po prevodilačkoj strani (s tim što ne može biti manje od jedne strane), dakle standardnih 1.800 karaktera.

 

Da li je prevod bez overe sudskog tumača manje kvalitetan od onog sa overom?

 

Ukoliko prevod nema overu sudskog tumača, to ne znači da je manje kvalitetan od onoga sa overom. Naprotiv. Svaki prevod koji pružamo klijentu je vrhunskog kvaliteta.

Razlika je u tome što tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Najčešća pitanja u procesu prevoda

Nekad i sad

 

Do pojave elektronskih svetlećih stranica poput Worda, Excela i ostalih digitalnih, virtuelnih stranica, znalo se: standardna stranica za prevod teksta bio je broj reči otipkanih na jednoj stranici pisaće mašine (koja je otprilike odgovarala stranici za pisanje pisama u to vreme, 215, 9 x 279.4 mm). Za sva govorna područja koja koriste latinicu, to je uvek u proseku iznosilo oko 200 reči po stranici, ili oko 1.200 znakova. Može se tu naći i veći ili manji broj reči, 200 reči je neki prosek.

To je korisno znati kako bi izračunali cene prevoda: ako je potrebno prevesti kakvo korisničko uputstvo ili vodič, zanima nas koliko taj tekst ima stranica i odmah uradimo računicu – prevedemo broj stranica u aktuelni broj karaktera, jer prevodilac računa karaktere, ne stranice. Stranice su nestalne i promenljive – neke će imati manje teksta, druge više. Ovakav vid procene obima teksta je isplativ u korist klijenta, a precizan u korist prevodioca.

Zašto raditi sa nama?

Konkretna cena

Konkretna cena

Treba prevesti članak, tehničko uputsvo ili pravni dokument? Slobodno zatražite procenu cene i estimaciju vremena. Ukažite nam poverenje i bićete prijatno iznenađeni odnosom kvaliteta i cene. Naš mejl je prevodiocibg@gmail.com.

Tačni rokovi

Tačni rokovi

U ovom poslu, jedan od najbitnijih parametara je i poštovanje vremenskih rokova. Pored kvaliteta, dajemo vrlo precizne estimacije, pa u situacijama kada su rokovi kratki, ubacujemo dodatne resurse ili ne prihvatamo posao. Iskustvo je pokazalo da je zadovoljan klijent jedini signal dugoročnog opstanka na tržištu ...

Kvalitet

Kvalitetna usluga

Kao vlasnik firme za SEO optimizaciju i internet marketing SeoExpert.rs, odlično znam koliko su višejezični sadržaji važni za moje klijente. Konkurencija na webu je sve jača, neprikosnovena je samo kvalitetna usluga, pa zato i imamo višegodišnju saradnju - Milan Todorović.