Veliki kineski zid

Prevod na kineski jezik – profesionalni prevodioci

S obzirom na kompleksnost jezika i pisma, prevod sa kineskog ili na kineski posao je koji zahteva odlično poznavanje jezika, izuzetnu stručnost i maksimalnu posvećenost – i stoga je prevođenje uvek najbolje prepustiti profesionalnim i iskusnim prevodiocima. Prevodilačka agencija „Prevodioci Libra“ pruža vam sve vrste prevoda sa kineskog jezika na srpski, kao i u obrnutom smeru. Ukoliko poslovanje zahteva da sudski tumač za kineski overi prevod na pravom ste mestu. Vaše upite možete nam slati na imejl adresu prevodiocibg@gmail.com ili nas pozvati na broj telefona 065 36 70 320.

  • Saradnici kojima poveravamo prevod sa kineskog jezika na srpski i obrnuto filolozi su koji odlično poznaju kineski jezik i imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju. Samim tim, u saradnji sa agencijom „Prevodioci Libra“ možete očekivati maksimalnu stručnost u prevođenju, visok kvalitet prevoda, striktno poštovanje dogovorenih rokova, kao i privatnosti dokumenata koje nam poveravate. Sudski tumači za kineski su takođe deo našeg tima.
  • Ne postoje ograničenja kada je u pitanju vrsta i dužina materijala koji nam šaljete. Filolozi specijalizovani za sferu koja vas zanima za vas će prevesti stručne tekstove iz bilo koje oblasti – od prava, ekonomije i marketinga, preko medicine i farmacije, mašinstva i građevinarstva, informatike i elektronike, do turizma, ekologije i umetnosti. Bilo da vam je potreban prevod književnog ili novinarskog teksta, naučnog rada ili članka, ličnih dokumenata ili reklamnog materijala, možete biti sigurni da će prevod koji vam dostavimo biti tačan i kvalitetan. Pored navedenog, prevodimo i titlove i sadržaje veb-sajtova, kao i sve vrste audio i video materijala, koje u zavisnosti od vaših potreba i transkribujemo.
  • Pored prevoda teksta, bavimo se i usmenim prevođenjem sa kineskog na srpski, kao i sa srpskog na kineski. Možete nam se obratiti ukoliko vam je potreban simultani ili konsekutivni prevod u okviru konferencija, seminara, radionica, poslovnih sastanaka i slično.
  • Prevodilačka agencija „Prevodioci Libra“ takođe vam nudi i usluge sudskih prevodilaca za kineski jezik, sa kojima već nekoliko godina uspešno sarađujemo. Sudski prevodioci obaviće prevod u najkraćem mogućem roku, a mi ćemo vas obavestiti gde i na koji način možete preuzeti dokumentaciju. Po dogovoru, moguć je i izlazak sudskog prevodioca na teren.

Najčešća pitanja našoj agenciji vezana za prevod sa kineskog na srpski i sa srpskog na kineski

Da li u agenciji imate prevodioce za kineski jezik?

Naravno. Naši saradnici poseduju stručno obrazovanje i diplomirani su filolozi za kineski jezik. Uz veliko iskustvo koje poseduju, možemo reći da su veoma uspešni u prevođenju materijala kako sa srpskog, tako i sa engleskog na kineski jezik, a i obrnuto. Veliki broj projekata na kojima smo sarađivali sa prevodiocima za kineski jezik je garancija za stručnost, kvalitet prevoda, kao i striktno poštovanje dogovorenih rokova. Takođe, napomenuli bismo da sarađujemo i sa prevodiocima kojima je kineski jezik maternji, ukoliko je klijentu važno da njegov tekst preuzme isključivo maternji govornik.

Da li usluga prevoda podrazumeva i lekturu prevedenih tekstova?

Ukoliko nakon nekog prevoda klijent izrazi želju za ponovnim pregledom i doradom teksta, ovaj zadatak poveravamo izvornom govorniku, odnosno saradniku kome je dati jezik maternji. Pored lekture u sklopu prevođenja, nudimo vam i uslugu lektorisanja tekstova koji su izvorno napisani na kineskom jeziku.

Da li se bavite prevođenjem stručnih tekstova na kineski i sa kineskog jezika?

Naša agencija nudi prevod stručnih tekstova iz bilo koje oblasti – od prava, ekonomije i marketinga, preko medicine i farmacije, mašinstva i građevinarstva, informatike i elektronike, do turizma, ekologije i umetnosti. Za prevođenje stručnih materijala zaduženi su naši saradnici koji su specijalizovani za određene naučne oblasti. Kako bismo postigli maksimalnu preciznost stručnog prevoda u pogledu sadržaja i terminologije, sve eventualne nedoumice prevodioci rešavaju u konsultaciji sa kolegama koji se datom naučnom disciplinom bave u praksi. Na kineski jezik smo u dosadašnjoj praksi najviše prevoda radili u domenu građevinskih tekstova, tehničkih uputstava za korišćenje određenih uređaja, ali i dečije poezije i poezije uopšte.

Kako se računaju prevodilačke strane kod obračuna strana za kineski jezik?

Ukoliko nam dostavite tekst koji je u originalu napisan na srpskom jeziku, prevodilačke strane se računaju standardno, dakle, 1.800 karaktera s razmacima čini jednu prevodilačku stranu. U slučaju da je originalni tekst napisan na kineskom jeziku, tada se precizan obračun vrši nakon obavljenog prevoda, po karakterima s razmacima koji se nalaze u prevedenom tekstu. Svakako unapred damo okvirnu informaciju o potencijalnom broju strana koju proceni sam prevodilac na osnovu iskustva.

Da li vaši prevodioci prevode samo u pisanoj formi?

Ne, u našem timu se nalaze i prevodioci koji imaju veliko iskustvo u simultanom i konsekutivnom prevođenju u kombinaciji srpski-kineski-engleski jezik. Takođe, osim toga, imamo i sudske prevodioce za kineski jezik, ukoliko je neophodno da vaša dokumentacija bude prevedena od strane ovlašćenog prevodioca.

Ovlašćeni sudski tumač za kineski jezik?

Da, ukoliko vam treba sudski tumač za kineski jezik posetite stranicu kontakt.

Koje su cene standardnog prevoda, a koje prevoda sa overom sudskog prevodioca?

Cene prevoda sa srpskog na kineski jezik bez overe sudskog tumača se kreću između 15 i 20 evra u zavisnosti od kompleksnosti, a odobravamo i popuste u odnosu na obim materijala koji se prevodi. Cene overenih prevoda su između 20 i 22 evra. Sve precizne informacije možete dobiti upitom na mejl adresu prevodiocibg@gmail.com ili pozivom na kontakt telefon +381 (0) 65 36 70 320.

Kineski jezik govori više od milijardu ljudi

Kao jezik koji govori više od milijardu ljudi, kineski je jedan od jezika sa najvećim brojem govornika u svetu, i to na drugom mestu – odmah iza engleskog. Činjenica da se služi slikovnim simbolima ili piktogramima čini ga jedinim preživelim jezikom sa elementima piktografskog pisma, a otkriće drevnih kineskih zapisa na kostima životinja koje su se koristile za proricanje budućnosti iz perioda između 14. i 9. veka pre nove ere – najstarijim jezikom koji je i danas u upotrebi. Takođe, s obzirom na izuzetno složeno pismo koje broji oko 50.000 karaktera, kineski je i jedan od jezika koje je najteže naučiti.

O kineskom jeziku

Kineski jezik pripada porodici sino-tibetanskih jezika, za koje se smatra da vode poreklo iz jednog zajedničkog, proto-sino-tibetanskog. Ipak, jezik koji obično nazivamo kineski – nije jedan jezik. Ovaj pojam zapravo obuhvata veliki broj dijalekata, koji imaju i svoje poddijalekte. Njihov broj prelazi dve stotine, a razlike među njima ponekad su toliko velike da se govornici različitih kineskih dijalekata međusobno teško sporazumevaju, ili se uopšte i ne razumeju.

Najrasprostranjeniji kineski dijalekat jeste mandarinski, i kada se govori o kineskom jeziku, najčešće se misli na standardni mandarinski, koji je sa svoje strane zasnovan na pekinškom dijalektu. Mandarinski je zvanični jezik Narodne Republike Kine i Republike Kine (Tajvana), te jedan od službenih jezika u Singapuru. Takođe, ima i status zvaničnog jezika u Ujedinjenim nacijama, a od 2010. godine dobio je i svoj datum – svakog 20. aprila obeležava se Dan kineskog jezika.

Kinesko pismo

Prva asocijacija koja se javlja pri pomenu kineskog jezika najčešće je njegovo prepoznatljivo i veoma složeno pismo. Njegove osnovne jedinice su tzv. radikali, kojih ima preko 200 i čijim različitim kombinacijama nastaju karakteri – kojih ima više od 50.000! Za razliku od srpskog, u kome važi pravilo da jedno slovo odgovara jednom glasu, karakter u kineskom predstavlja jednosložnu reč ili jednosložni deo reči. Karakteri se međusobno kombinuju kako bi se dobile reči koje imaju sopstvenu semantiku, a koja je često potpuno drugačija od originalnog značenja karaktera. Pritom, skoro 70% reči kineskog jezika sastoji se od dva ili više karaktera. A kako kineski ima veliki broj dijalekata, to mnogi od njih imaju i karaktere koji su specifični upravo za njih i u drugim dijalektima se čak i ne pojavljuju.

Tri vrste karaktera

Najstariji tip karaktera u kineskom jeziku jesu piktogrami, koji predstavljaju svojevrsnu sliku onoga što se imenuje (predmeta, prizora iz okolnog sveta, prirodne pojave i slično) – tako na primer, oznaka za planinu jeste karakter 山, iza čijeg se izgleda zapravo krije slika tri planinska vrha. Druga vrsta karaktera jesu ideogrami, čije je značenje uglavnom u domenu apstraktnih pojmova (ideje, osećanja, radnje…) i koji mogu biti prosti (nastaju dodavanjem novih linija na određene piktograme) i složeni (predstavljaju kombinaciju dva ili više piktograma). Takođe, postoje i tzv. piktofonetski karakteri ili fonoideogrami, koji su u kineskom jeziku najbrojniji. Nihova složenost ogleda se u tome što se sastoje iz dve komponente: semantičke (koja se odnosi na značenje karaktera) i fonetske (koja ukazuje na njegovo čitanje).

Kineska kaligrafija

Kineski karakteri zasnovani su na tzv. regularnom kaligrafskom pismu. Pored tradicionalnog, postoji i uprošćeno pismo, koje sadrži manji broj sinonimnih karaktera, a u pojedinim karakterima broj poteza je pojednostavljen. Raznolikost i bogatstvo kineskog pisma ogleda se i u različitim stilovima kaligrafije: pored regularnog ili standardnog (kaišu), postoje i stari stilovi poput pečatnog i činovničkog pisma, delimično rukopisni stil – kineski polukurziv, te kineski kurziv ili brzopis. Bez obzira na stil, pisanje kineskih karaktera podrazumeva tačno određen redosled poteza, pri čemu je danas uobičajeno pisanje odozgo naniže i sleva nadesno.

Koliko je karaktera potrebno znati da biste progovorili kineski?

Iako gorenavedene brojke mogu da zvuče zastrašujuće početnicima u učenju kineskog, dobro je znati da se danas ne koriste svi karakteri koji su postojali kroz dugu istoriju njegovog razvoja, te da nije neophodno upamtiti sve kineske karaktere kako bi se ovladalo ovim jezikom. Dok izvorni govornik koji dobro poznaje svoj jezik zna oko 8.000 karaktera, smatra se da ih je za osnovno razumevanje i komunikaciju (da bi se, recimo, bez poteškoća mogle čitati dnevne novine) potrebno naučiti oko dve do tri hiljade, a za širu i stručniju upotrebu jezika – još par hiljada.

Koju je kinesku reč najteže napisati?

Titulom najkomplikovanije reči u kineskom jeziku ovenčana je reč biang, koja sadrži čak 62 radikala! Ukoliko dođete u situaciju da treba da napišete ovu reč, moraćete to učiniti dvaput, jer se ona pojavljuje u nazivu popularnog jela od nudli – Biangbiang Mian. Na sreću, ovo je i jedini primer u kome se ova izuzetno kompleksna reč može sresti.

Legenda o nastanku kineskog pisma

Prema drevnoj kineskoj legendi, kinesko pismo nastalo je oko 2.600. godine p.n.e, a njegov tvorac je Cang Đije, pisar kod Huang Dija, mitskog vladara poznatog i kao Žuti car. Naime, car je svom pisaru dao zadatak da osmisli način na koji bi se mogle beležiti informacije, a na ideju o stvaranju pisma pisar je došao nakon što je mitska ptica fenghuang pred njega ispustila predmet na kome je bio otisak šape mitske životinje Pitsju, prepoznatljiv i jedinstven po svom izgledu. Odlučivši da osmisli znake koji će imenovati svaku stvar na svetu, Cang Đije najpre je morao da do tančina upozna sve što svet sačinjava, a stvaranje znakova simbolično je označilo i početak civilizacije.

Tonski jezik

Poznato nam je da u srpskom jeziku akcenat može učiniti da dve reči koje se isto pišu imaju potpuno različita značenja, pa tako luk sa kratkosilaznim akcentom imenuje vrstu povrća, a sa dugosilaznim – vrstu oružja. Slična pojava postoji i u kineskom jeziku, s tim što u ovom slučaju govorimo ne o akcentu, već o tonu, a ova osobina čini kineski tzv. tonskim jezikom. Mandarinski, recimo, ima ukupno pet tonova: uzlazni, ravni, silazni, silazno-uzlazni i neutralni, pa tako naizgled jednostavna reč poput kineskog ma u zavisnosti od tona može biti upitna rečca, te imati značenja majka, konoplja, konj i vređati. Štaviše, u kineskom ima dijalekata u kojima je situacija još složenija – primera radi, tajvanski razlikuje osam, a kantonski čak devet različitih tonova. Ipak, budući da u razumevanju sadržaja značajnu ulogu ima i kontekst, izvorni govornici najčešće mogu da prepoznaju pravo značenje čak i ako je ton pogrešan – što makar donekle olakšava situaciju.

Ipak, u kineskom jeziku postoji i nešto jednostavno

Za razliku od pisma i izgovora, gramatika i pravopis kineskog jezika prilično su jednostavni. Za početak, o pravilnoj upotrebi znakova interpunkcije u kineskom ne treba brinuti – jer se ne koriste. Takođe, ne postoje ni kategorije poput padeža, roda i množine, kao ni promena glagola po vremenima, a rečenica se smešta u određen vremenski kontekst jednostavnim unošenjem odrednica poput danas, juče, sutra i slično. Za govornike engleskog koji uče kineski olakšavajuća okolnost je što u ovom jeziku takođe nema ni članova. Dok ova specifičnost makar malo olakšava učenje ovog jezika, sa druge strane govornicima kineskog može otežati savladavanje jezika sa složenom gramatikom, poput srpskog.

Sistemi transkripcije

Pored uobičajenog transkribovanja imena prilikom prevođenja, transkripciji se ponekad pribegava i radi lakšeg učenja kineskog jezika. Za standardni mandarinski najčešće se primenjuje sistem transkripcije pinjin, dok je nešto manje zastupljen tzv. Vejd-Džajls sistem. Dok je većina sistema za transkribovanje zasnovana na latinici, u Rusiji se, na primer, koristi i ćirilična transkripcija sa kineskog jezika poznata kao Paladijev sistem. S obzirom na to da pripadaju različitim jezičkim porodicama (kineski sino-tibetanskoj, a srpski indoevropskoj) i imaju glasovne sisteme koji se veoma razlikuju, transkripcija na relaciji kineski-srpski prilično je složena. Kao sistem transkripcije u ovom slučaju uzima se već pomenuti pinjin, a pravila za transkribovanje mogu se naći u Pravopisu srpskog jezika Matice srpske.

Četiri velika klasična romana kineske književnosti

Jednim od najznačajnijih dela kineske književnosti smatra se istorijski roman „Romansa Tri kraljevstva“, koji potiče iz 14. veka i pripisuje se Luu Guandžungu. Osim što je u čak 120 poglavlja i 800.000 reči pokazao bogate jezičke mogućnosti kineskog, roman je takođe iznedrio i brojne nove idiome i time imao značajan uticaj na sam jezik. Pored navedenog, svetsku popularnost stekli su i romani „Putovanje na zapad“, „Odmetnici iz močvara“ i „San o crvenoj komori“, koji se svrstavaju u četiri velika klasična romana kineske književnosti i prevedeni su na engleski, kao i na druge svetske jezike.

Na kraju, pomenimo i da je 1986. godine kineski dobio i svoj savremeni rečnik u 20 tomova, u kome se može naći čak 34.000 odrednica.

Cene prevoda na kineski jezik

Cene prevoda sa srpskog na kineski jezik bez overe sudskog tumača se kreću između 15 i 20 evra u zavisnosti od kompleksnosti, a odobravamo i popuste u odnosu na obim materijala koji se prevodi. Cene overenih prevoda su između 20 i 22 evra. Sve precizne informacije možete dobiti upitom na mejl adresu prevodiocibg@gmail.com ili pozivom na kontakt telefon +381 (0) 65 36 70 320.

Ana Todorović Radetić

Objavila Ana Todorović-Radetić. Ana je vlasnica prevodilačke agencije Libra, Prevodioci.co.rs. Diplomirani je filolog za engleski jezik i književnost. Autorka je romana „Cvetovi agave“. Višegodišnje iskustvo na projektima prevođenja.
Na Twitter-u kao @Prevodioci.

1 komentar

Zaštita: *

  • Ja znam engleski jezik, dobro ga poznajem, ali to je manje više lingua franka, znaju ga i deca. Mogu da zamislim koliko je teško prevoditi sa kineskog, prevodi treba da se naplaćuju adekvatno naporima da se taj jezik i pismo nauči. A kako Kina preuzima polako primat u svetu, tako će rasti i upotreba kineskog jezika. Možda je vreme da u školama krene da se uči kineski kao drugi jezik.

Kontakti

Za svaku dodatnu informaciju oko procene prevoda, roka i cene:

Prevodilačka agencija Libra

Telefon: 065 36 70 320

Mejl: prevodiocibg@gmail.com.

Preporuka za čitanje:

Sarađujmo uz našu email listu:

Prijava
Loading

Nastavimo druženje na Fejsbuku:

Da li smo opravdali vašu pažnju?

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.