libra

Prevod reči „libra“

Reč Libra potiče od latinske reči istog slovnog rasporeda – libra (množina librae) i u osnovnom značenju se odnosi na vagu – uređaj za merenje.

vagaOva reč je u bliskoj vezi sa engleskim rečima: level (nivo, stepen), lira (novčana jedinica), deliberate (sa namerom, smišljeno) equilibrium (ravnoteža, koja je spoj reči equal-jednakost + libra / litre– metrička jedinica za težinu), librate (njihati se, vibrirati, lelujati se, naginjati se od jedne na drugu stranu). Na grčkom jeziku lithra je naziv za vrstu novčane kovanice.

*  „Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika  SANU“ navodi sledeća značenja lîbre:

 1. rimska jedinica mere za masu od 327.45 g
 2. naziv vrste novca koja se upotrebljavala u Primorju, u Istri u 16. veku. Drugi nazivi za istu reč: soldini, škuda, sitni novac uopšte.

*   „Rječnik stranih riječi“ Bratoljuba Klaića registruje reč lîbra u značenju:

 1. starorimska mera za težinu, funta;
 2. vaga, naročito apotekarska vaga;
 3. sazvežđe u Zodijaku

*  „Leksikon stranih reči i izraza“ Milana Vujaklije reč vaga definiše ovako: (nem. Wage) sprava za upoređenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima) tj. za određivanje težine tela; terazije, kantar.

*   „Oxford English Dictionary“ navodi da su Rimljani upotrebljavali reč liber za jedan oblik knjige. Ima smisla, pogotovu što se u rečnicima pojavljuje i ovo objašnjenje reči: ova reč se kod Latina  odnosila na „unutrašnju koru stabla“ jer se kora stabla, prema staroj rimskoj tradiciji, koristila u rano doba kao materijal za pisanje.

*   Nasuprot ovom objašnjenju, rečnik „Chambers Dictionary of Etymology“, smatra da je reč liber izvedena iz rekonstruirane indoevropske reči za listloubh, lubh ili leup.

Zanimljivosti vezane za libru

 • funtaSimbol britanske valute – funte je ‘£’ (L sa horizontalnom linijom), ali i funte kao merne jedinice za težinu (pound). Ovaj znak je poznat i kao ‘lira znak’. On potiče od reči librum, osnovne rimske jedinice mase, a skraćenica za funtu je „lb“. Latinski izraz je nekad glasio lībra pondō („funta težine“) a reč pound potiče od latinske reči pendere – vagati, držati ravnotežu. Tragove oba značenja nalazimo i danas.
 • Engleske reči izvedene iz reči liber su i: library (biblioteka), libretto(tekstualni predložak muzičkog dela) i libel (mala knjiga ili pamflet). Neke srodne reči za knjigu na drugim jezicima su libro (španski i italijanski), livre (francuska reč) i livro (portugalska reč). Neki misle da se engleska skraćenica od funtelb odnosi na špansku reč za knjigu, ali to nije tačno, uprkos sličnosti njihovih latinskih korena. Etimologija ponekad može biti teška za razumevanje.
 • U klasičnom latinskom reč libra vaga ima ova značenja: ravnoteža ili komplet tasova. Još jedna latinska reč koje se slično piše – liber ima značenje „slobodna/o“. Koren reči dolazi iz istog praistorijskog korena kao i kod grčke reči „slobodna/o“ – Koren reči je isti – leudh.
 • Vaga je i znak u Zodijaku. Tačnije, ovo je sedmo sazvežđe koje nosi smisao ravnoteže, a time i pomirenja suprotnosti i njihovo spajanje u jedinstvo lepote i ljubavi.

  Osoba rođena u ovom znaku je sangviničnog temperamenta, deluje blago i teži da razume ljude.

  Kultura i obrazovanje imaju posebnu važnost za pripadnike ovog sazvežđa jer su ličnosti rođene u znaku Libre ili Vage – taktične u ophođenju, imaju fine manire, a kulturološke događaje doživljavaju kao višu vrednost, ali i stvar društvenog prestiža. U savlađivanju znanja umeju biti uredne i strpljive, bez kampanjskog ritma i preterivanja. Dakle, okrenute su višim i trajnim vrednostima, duhovnoj ljubavi, poštenju i pravednosti.

Verovatno dovoljno zanimljivih razloga da naša agencija nastupa sa brendom prevodilačka agencija Libra.

Napisala Valentina Branković

Ana Todorović Radetić

Objavila Ana Todorović-Radetić. Ana je vlasnica prevodilačke agencije Libra, Prevodioci.co.rs. Diplomirani je filolog za engleski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo na projektima prevođenja.
Na Twitter-u kao @Prevodioci.

Dodaj komentar

Zaštita: *

Kontakti

Za svaku dodatnu informaciju oko procene prevoda, roka i cene:

Prevodilačka agencija Libra

Telefon: 065 36 70 320

Mejl: prevodiocibg@gmail.com.

Sarađujmo uz našu email listu:

Prijava
Loading

Nastavimo druženje na Fejsbuku:

Da li smo opravdali vašu pažnju?

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.