Prevodilac specijalizovan za naučni prevod

Prevod naučnih radova i akademskih tekstova

Naša prevodilačka agencija raspolaže timom usko specijalizovanih prevodilaca za engleski i srpski jezik iz oblasti ekonomije, informacionih tehnologija (IT), medicine, psihologije, bankarstva, politikologije, prava i dr.

Uspešno i sa zadovoljstvom prevodimo akademske radove – od eseja, naučnih radova, preko knjiga i udžbenika, sve do master radova i doktorata, raznih publikacija, istraživačkih tekstova i patenata.

Kredibilitet je ključna reč prilikom ovakve vrste rada – klijenti koji nam poveravaju svoj rad na kome su radili godinama sigurni su da njihov rad neće biti prosleđen nekom trećem licu i time ugrožena njegova privatnost, a rad mora da bude preveden na najvišem mogućem, akademskom nivou.

Poznavanje materije pri tom je od ključnog značaja, ne samo radi prevođenja određenog teksta, već i radi tumačenja teksta koji često nije nimalo lak za razumevanje, jer kao što i sam naziv kaže, spada u naučno štivo. Zbog toga je veoma često neophodna saradnja sa autorima naučnih radova, radi usaglašavanja terminologije i tačnosti prevoda.

Takođe, angažovanje stručnog saradnika iz određene oblasti od ključne je važnosti za tačnost prevoda.

Prevođenje naučnog rada nije nimalo lak zadatak.

Naučne oblasti su same po sebi veoma složene i podložne neprekidnim promenama. Imajući ovo u vidu, prevodilac naučnog rada mora izuzetno dobro da poznaje kako jezik sa kog prevodi (izvorni jezik), tako i jezik na koji prevodi (ciljni jezik), ali i da ima što kompletnije znanje iz naučne oblasti iz koje je tema rada.

Naši prevodioci imaju veliko iskustvo u prevođenju, naročito sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski jezik. Iako smo specijalizovani za ovu vrstu prevoda, to ne znači da smo zatvoreni, naprotiv, to nas obavezuje da radimo odgovorno i kvalitetno.

Dnevna norma dobrog naučnog prevodioca u proseku je između četiri i osam stranica prevoda. Kada se radi prevod obimnijih naučnih radova u kratkom vremenskom roku, obično uporedo radi nekoliko prevodilaca sa koordinatorom projekta koji vodi računa o tome da stil prevoda i terminologija budu ujednačeni i usklađeni.

Tu može da bude od izuzetne pomoći prevodilački softver.

Iako je u osnovi svih vrsta prevođenja uvek jedan isti složeni mentalni proces, odnosno više naporednih procesa, postoje određene razlike. U idealnom slučaju, prevodilac bi trebalo da se specijalizuje za prevođenje jedne vrste tekstova (iz jedne naučne ili stručne oblasti).

Poznato nam je u praksi da idealnih slučajeva takoreći nema, pa raznovrsnost radnih zadataka predstavlja naš svakodnevni izazov. Možemo ponosno izjaviti da je naša prevodilačka agencija sigurna u iskustvo i specijalizovano znanje svojih prevodilaca, tako da korisnici naših prevodilačkih usluga mogu da budu uvereni da će biti zadovoljni kvalitetom naših usluga, o čemu i svedoče naše brojne pozitivne preporuke.

Na šta prevodilac stručne i naučne tematike treba da obrati pažnju?

Za naučne i stručne prevodioce možda je najvažnije iskustvo u prevođenju. Zbog činjenice da je jezik živa materija koja se neprestano menja i zahteva kontinuirano učenje i istraživanje, ovaj vid prevođenja ne može da vrši bilo ko. Zbog toga uvek angažujemo nekoliko stručnjaka iz određene naučne oblasti, koji sinergetski postižu željeni cilj – tačan i autentičan prevod.

Sredstva za rad prevodioca

Da bi mogao pravilno i na najuspešniji način da prevede neki tekst, prevodilac koristi različite rečnike: jednojezične, dvojezične, opšte, terminološke, rečnike idioma i tezauruse.

Zatim, pomoćna sredstva od neizmerne važnosti su: enciklopedije, knjige i časopisi, razna uputstva za rukovanje i održavanja mašina i aparata, a u novije vreme naravno neizbežni su internet i on-line baze podataka određenih naučnih oblasti. Ovo je naročito važno za prevod tekstova iz oblasti informatike, genetike, novih materijala, medicine, čiji fond znanja se ubrzano dopunjuje i menja.

Svaki prevodilac zna da ponekad neki jezički problem mora da reši na svoj način. Tada koristimo svoje lične glosare (beleške stečene tokom godina rada i improvizovane rečnike). Oni su zaista korisna pomoćna sredstva i alatke koje rad čine efikasnijim.

Kao posebnu potvrdu i garanciju kvaliteta usluge klijent može tražiti i overu sudskog tumača, a takva usluga je nešto skuplja od usluge prevoda bez overe. U tom slučaju, međutim, klijent može biti sasvim siguran u autentičnost prevoda prevodilačke agencije Libra i može da ga koristi i u zvanične svrhe, odnosno da ga podnosi nadležnim organima ili telima.

Niko ne želi da bude izgubljen u prevodu, a poznato je da pri prevođenju često obrazovanje, lični senzibilitet, nadarenost i profesionalno iskustvo prevodioca, kao i dobro proučen kontekst, odlučuju o izboru prave(ih) reči. U tom smislu, možete biti sigurni da naša agencija može da ponudi najbolje među najboljim prevodiocima.

Obratite nam se slobodno.

Ana Todorović Radetić

Objavila Ana Todorović-Radetić. Ana je vlasnica prevodilačke agencije Libra, Prevodioci.co.rs. Diplomirani je filolog za engleski jezik i književnost. Autorka je romana „Cvetovi agave“. Višegodišnje iskustvo na projektima prevođenja.
Na Twitter-u kao @Prevodioci.

1 komentar

Zaštita: *

  • Kada se prevode naučni i stručni radovi sa srpskog na engleski jezik vrlo je bitno da literatura i reference ostanu na izvornom jeziku, odnosno da se naslovi knjiga i naučnih radova navodu na originalnom jeziku uz napomene u zagradi.

Kontakti

Za svaku dodatnu informaciju oko procene prevoda, roka i cene:

Prevodilačka agencija Libra

Telefon: 065 36 70 320

Mejl: prevodiocibg@gmail.com.

Sarađujmo uz našu email listu:

Prijava
Loading

Nastavimo druženje na Fejsbuku:

Da li smo opravdali vašu pažnju?

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.