Rumunski jezik

Piše: Tatijana Paunović

Rumunski jezik svrstan je među romanske jezike, pripada italskoj grani indoevropske porodice jezika.

Poreklo vodi od vulgarnog latinskog, čije su karakteristike možda najbolje očuvane upravo u ovom jeziku.

Rumunski je zvanični jezik Republike Rumunije i Moldavije, ali je i jedan od šest zvaničnih jezika Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Stupanjem Republike Rumunije u članstvo Evropske Unije, 1. januara 2007. rumunski je uvršten na listu zvaničnih jezika ove internacionalne organizacije.

Jezik naših komšija 24 miliona ljudi govori kao maternji, dok ga njih 4 miliona govori kao drugi jezik. Po broju govornika romanskih jezika rumunski je na petom mestu posle španskog, portugalskog, francuskog i italijanskog.

Nastao je iz latinskog i dačkog ali su na njegov razvoj uticali i drugi jezici poput mađarskog, ukrajinskog, grčkog, srpskog, bugarskog, makedonskog, ruskog, nemačkog i tračkog. Smatra se da negde oko 70% rumunskog vokabulara čine elementi iz drugih romanskih jezika dok 10% elemenata ima slovensko poreklo.

Rumunski jezik ima dosta sličnosti sa ostalim romanskim jezicima stoga bi poznavaocima romanskih jezika bilo lako da ga savladaju.

Najstariji dokument pisan na rumunskom (Neacşu's)
Najstariji dokument pisan na rumunskom (Neacşu’s)

Rumunski ima 27 glasova ali 28 grafema (slova), od čega 20 konsonanta (suglasnika) i 8 vokala (samoglasnika). U rumunskom postoji osam samoglasnika koji imaju vrednost sedam glasova, jer dva vokala â i î imaju istu vrednost a različita ortografska pravila.

Samoglasnici a,ă,â,î su uvek vokali dok e, i, o, u, mogu biti vokali i poluvokali. Za pisanje stranih imena, reči i izraza koriste se slova q, w i x stoga rumunski alfabet ukupno ima 31 slovo. Interesantno je da u rumunskom ne postoji reč koja se završava na q dok je x najređe korišćen suglasnik.

Gramatika rumunskog jezika

Gramatika rumunskog jezika se ne razlikuje umnogome od gramatike latinskog. Rumunski jezik ima 5 padeža, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ i vokativ. Zanimljiva je činjenica da je rumunski jedini romanski jezik gde je određeni član enklitički, stoji na kraju imenice i naslanja se na nju, osim određenog u rumunskom postoji i neodređeni član i on je proklički. Ono što je takođe interesantno je i činjenica da je gotovo nemoguće formirati rečenicu bez upotrebe nekog elementa iz latinskog. Negde oko 2000 reči vodi poreklo iz latinskog dok se oko 100 njih očuvalo jedino u rumunskom.

Imajući u vidu da je globalizacija interneta donela pregršt informacija dostupnih samo jednim klikom, čini se ipak da se o jeziku naših komšija, na ovim prostorima, malo zna. Nažalost stručna literatura na internetu je teško dostupna, gotovo da je nemoguće naći stručno napisane tekstove, koji polaznicima pružaju korisne informacije o ovom nesvakidašnje lepom i interesantnom jeziku.

Ukoliko ste zaljubljenik u romanske jezike ili živite u blizini rumunskog govornog područja ili možda zbog nekog vida saradnje želite da naučite rumunski, svakako je za početak najbolje nabaviti rečnik, ukoliko niste u mogućnosti da nabavite srpsko-rumunski rečnik, pokušajte sa englesko-rumunskim rečnikom.

Kao i za učenje bilo kog stranog jezika, tako i sa rumunskim, probajte da slušanjem muzike naučite nove reči i izraze.

Ukoliko ste u mogućnosti pokušajte da otputujete u domovinu čuvenog grofa Drakule, jer verovali ili ne, ima mnogo toga da ponudi, možda ćete upravo na ovaj način biti bliže ostvarenju svog cilja.

Nebitno koji jezik učite, pokušajte da učenje učinite interesantnim i zabavnim.

Ana Todorović Radetić

Objavila Ana Todorović-Radetić. Ana je vlasnica prevodilačke agencije Libra, Prevodioci.co.rs. Diplomirani je filolog za engleski jezik i književnost. Autorka je romana „Cvetovi agave“. Višegodišnje iskustvo na projektima prevođenja.
Na Twitter-u kao @Prevodioci.

Dodaj komentar

Zaštita: *

Kontakti

Za svaku dodatnu informaciju oko procene prevoda, roka i cene:

Prevodilačka agencija Libra

Telefon: 065 36 70 320

Mejl: prevodiocibg@gmail.com.

Preporuka za čitanje:

Sarađujmo uz našu email listu:

Prijava
Loading

Nastavimo druženje na Fejsbuku:

Da li smo opravdali vašu pažnju?

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.