Justicija (lat. Iustitia) je rimska boginja pravde i pravednosti.

Ovlašćeni prevodioci – Profil i zvanje

Piše: Nemanja D. Milinović

Većina profesionalnih prevodilaca složiće se da je prevodilački posao zanimljiv i kreativan. Prevodilac je tumač i prenosilac poruke sa jednog jezika na drugi. Pismeno prevođenje je slično književnoj umetnosti, jer ono je slobodno i estetski fleksibilno. Sa druge strane, usmeno prevođenje manje se fokusira na estetiku, a više na trenutno uspostavljanje komunikacije, što ovaj poziv čini dinamičnim.

Većina kreativnih zanimanja poznaje i drugu stranu – onu pomalo administrativnu, formalnu i manje interesantnu. Međutim, i manje interesantna zanimanja nastaju kao potreba tržišta, pa u paleti različitih profesija imaju svoje mesto. Iako na prvi pogled može izgledati neinteresantno, zanimanje sudskog tumača, odn. sudskog prevodioca vrlo je traženo, a mnogi od nas više puta su imali potrebu da se obrate ovakvom stručnjaku.

Čime se bave sudski tumači/prevodioci i kako se stiče ovo zvanje u našoj zemlji?

Sudski tumač/ ovlašćeni prevodilac bavi se poslom prevođenja. On je u osnovi prevodilac, koji ima posebnu dozvolu svoje države da se bavi prevodilačkom delatnošću, kao i pečat sa svojim imenom. Pečatom overava prevode, dajući im dodatni legitimitet i pravnu potvrdu da su istoznačni sa originalom. Iako svaki prevod mora tačno prenositi poruku originalnog teksta, pečat ovlašćenog sudskog tumača dodatno garantuje o značenju teksta, ukoliko bi tekst dokumenta ušao u međunarodne administrativne tokove ili postao sporan unutar pravnog procesa.

Sudski tumači odgovorni su za prevode i overu dokumenata poput diploma, ugovora, poslovnih obrazaca, patenata, naučnih radova i sl. Oni se bave prevođenjem zvaničnih dokumenata, za koje je ponekad uslov da budu prevedeni i overeni isključivo od strane sudskih prevodilaca, kako bi bili prihvaćeni kao validni u drugim državama ili od strane međunarodnih institucija.

Može se učiniti da ovaj posao nije zahtevan, te da ga može obavljati svaki prevodilac ili kvalitetan poznavalac stranog jezika. Ipak, posebno serifikovani sudski tumači imaju iskustvo u prevođenju najrazličitijih tekstualnih žanrova, kao i poznavanje specifične uskosručne terminologije, koja ima svoje osobenosti unutar svakog jezika. Ovaj problem posebno dolazi do izražaja kada je reč o prevodima diploma ili specifičnih akademskih modula, gde pogrešno prevedena reč može obezvrediti čitave akademske studije o kojima prevedeni dokument svedoči. Tako sam čak saznao od izvornih govornika srpskog i engleskog jezika da fakultet nije isto što i faculty u američkom engleskom, iako se ovakvo razumevanje odomaćilo, ne samo kod nas, već širom sveta. Zato je važno prepustiti posao sudskog prevodilaštva akreditovanom sudskom prevodiocu, koji ima potvrdu države o kompetentnosti da se bavi ovom delatnošću.

U našoj zemlji Ministarstvo pravde objavljuje pozive za sudske tumače. Zanimljivo je što sudski tumač ne mora biti isključivo filolog. Važno je da kandidat ima pet godina prevodilačkog iskustva, da poznaje pravnu terminologiju svog jezika i jezika za koji se sertifikuje. Filolozi ne moraju dokazivati znanje stranog jezika, dok kandidati drugih visokoobrazovnih profila moraju polagati radni strani jezik pred komisijom koju saziva ministar pravde.

Nije neobično što Beograd ima najveći broj sudskih tumača u Srbiji. Međutim, zanimljivo je što prema podacima iz 2009. najmanje sudskih tumača akreditovano je za danski, pakistanski, persijski, romski, ukrajinski i flamanski, dok postoji čak nekoliko za latinski i znakovni jezik. Kada mi je pre nekoliko godina bio potreban sudski tumač, sećam se da su me uputili na begradsku Palatu pravde.

Tamo postoje spiskovi akreditovanih prevodilaca za svaki dostupni jezik. No, zahvaljujući internetu, danas je posredstvom prevodilačkih agencija mnogo lakše pronaći kvalitetne prevodioce, dostupne kako u zemlji, tako i van. Ponekad mi izgleda da će ovo zanimanje biti sve persektivnije, jer sa razvijanjem procesa mobilnosti ljudi, kako u Evropi, tako i u svetu, potreba za zvaničnim razumevanjem i prenosom pisanih dokaza o stečenim znanjima, veštinama i životnim postignućima sigurno će tek doživeti svoj porast.

Ana Todorović Radetić

Objavila Ana Todorović-Radetić. Ana je vlasnica prevodilačke agencije Libra, Prevodioci.co.rs. Diplomirani je filolog za engleski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo na projektima prevođenja.
Na Twitter-u kao @Prevodioci.

komentara

Zaštita: *

  • Profesor sam ruskog jezika sa 37 godina radnog staža u Gimnaziji „Vuk Karadžić“ u Loznici. Bavila sam se uspešno prevodima iz raznih oblasti. Međutim, interesuje me kako steći zvanje prevodioca i sudskog tumača, s obzirom da sam sad u penziji i želela bih da steknem to zvanje. Gde postoje kursevi za polaganje u cilju dobijanja pečata sudskog tumača i prevodioca.
    Unapred hvala na obaveštenju.

Kontakti

Za svaku dodatnu informaciju oko procene prevoda, roka i cene:

Prevodilačka agencija Libra

Telefon: 065 36 70 320

Mejl: prevodiocibg@gmail.com.

Sarađujmo uz našu email listu:

Prijava
Loading

Nastavimo druženje na Fejsbuku:

Da li smo opravdali vašu pažnju?

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.